AKATEEMINEN KARJALA-SEURA & AKATEEMISEN KARJALA-SEURAN PERINNEYHDISTYS RY

 

 

 

                                                    Kevät 2021

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaan kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet on kielletty mm. Helsingin sairaanhoitopiirin alueella. Päätös on voimassa tammikuun loppuun saakka.

 

Elämme nyt omien esitelmätilaisuuksien suhteen edelleen kuukausi kerrallaan.

 

Ti 19.01 Kirjaston ja arkistonhoitaja FT Heikki Rausmaan esitelmä   ”SUOMEN TUKI VIRON ITSENÄISTYMISELLE 1988-1991 EI SANOIN, VAAN TEOIN” joudutaan siirtämään vähintään ensi syksyyn.

 

Muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse ja kotisivuillamme (www.aksperinne.fi)

 

Tämänhetkinen kevään ohjelma:

 

Ti 16.02.2021 klo 17.00                                                                                               

Professori Martti Häikiö                                                                                                

Miksi Tarton rauhansopimuksessa vuonna 1920 Porajärven- ja Repolan kunnat jäivät Neuvosto-Venäjän haltuun ja miksi Neuvosto-Venäjä luovutti Suomelle Petsamon alueen”

 

TI 16.03.2021 klo 17.00                                                                                         

Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen                                                                                                    

Neuvostoliiton suurhyökkäys arktisella alueella: Petsamon-Kirkkoniemen operaatio lokakuussa 1944”

 

Vuosikokouskutsu                                                                                                                                   

Sääntömääräiset vuosikokoukset (2020 ja 2021) pidetään ravintola Ostrobotnian Chydenius salissa, Museokatu 10, Helsinki tiistaina 16.03 klo 17.00. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokoukset alkavat välittömästi esitelmätilaisuuden jälkeen.

 

TI 20.04.2021 klo 17.00                                                                                                                

Prikaatikenraali Lauri Kiianlinna                                                                                                  Talvisota- Stalinin yritys  sovjetisoida Suomi”

 

Esitelmätilaisuudet pidetään Ostrobotnian juhlasalissa tai Chydenius- salissa, koronaetäisyydet huomioon ottaen, Museokatu 10 Helsinki. Tilaisuudet ovat avoimia, ei ennakkoon ilmoittautumista.                                                                                       Salivuokran kolehti 5€, jäseniltä 3€

 

Jäsenmaksut                                                                                                      

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus on edelleen 40€ vuodessa. Jäsenmaksulomakkeet lähetään siinä vaiheessa, kun toiminnan/esitelmätilaisuuksien jatkuvuus on varmistunut. Toivomme, että jokainen seuran nykyinen tai uusi jäsen kantaa oman merkittävän vastuunsa maksamalla jäsenmaksun. Jäsenmaksut ovat yhdistyksemme ainoa tulolähde.

 

Sähköpostiosoitteet                                                                                                                     

Mahdolliset sähköpostiosoitteiden muutostiedot tai lisäykset voidaan lähettää suoraan sihteerille. matti.rajasaari@gmail.com, puh. 040 846939

 

Myytävät jäsen- ja kannatustuotteet                                                                                       

AKS:n perinneyhdistyksen laajat ja monipuoliset tukituotteet ovat myynnissä pääosin esitelmätilaisuuksissa, mutta niitä voi myös tilata postitse osoitteesta aks.kotisivu@gmail.com

 

22.02.2022

 Akateemisen Karjala-Seuran perustamisesta tulee kuluneeksi ti 22.02.2022 tasan 100 vuotta. Perinneyhdistys järjestää illallisjuhlan. Laittakaa päivämäärä talteen.

 

 

AKS Marssi

AKS 95v Symposium 22.2.2017

AKS 95v Symposiumin kuvat

 

Akateemisen Karjala-Seuran perustamispäiväksi katsotaan 22.2.1922, jolloin kolme heimosodista pettyneenä palannutta ylioppilasta alkoi pohtia sulkeutuneen rajan taakse jääneen heimokansan onnetonta kohtaloa. Aikansa yhteiskunnallisesti merkittävimmäksi kasvaneen ylioppilasjärjestön synnylle oli kuitenkin jo entuudestaan hyvät edellytykset olemassa. Kansallisromantiikka löysi meillä suurimmat  innoituksen lähteensä juuri Itä-Karjalasta. Sieltä kumpusivat runonkerääjien, kuvataiteilijoiden ja säveltäjien aiheet. Tämä karelianismi yhdessä 1800-luvun  muiden suurmies-vaikuttajiemme kuten Topeliuksen, Runebergin ja ennen kaikkea Snellmanin kanssa nosti maassamme suomalaiskansallista tietoisuutta.

 Sortovuosien vastoinkäymisetkään eivät enää tukahduttaneet  tätä herännyttä kansallista itsetuntoa – päinvastoin. Ja kun ”Kairos, suotuisan hetken jumala” oli maailmansodan pyörteissä mahdollistanut Suomen ja Viron itsenäistyä, eikö samaa voisi tapahtua myös Vienassa ja Aunuksessa sekä Inkerissä asuville heimoillemme -  saada joko itsehallinto, itsenäistyä tai peräti liittyä yhdeksi suureksi Suomenmaaksi.

 

Perustetun AKS:n toimikenttä oli alusta alkaen kolmiosainen: heimotyö, aitosuomalaisuus ja maanpuolustuksen tukeminen.  Nuoren maan ajan henkeä kuvastaa, että koska AKS oli tiukasti vain miehille  ja ylioppilastutkinnon suorittaneille rajattu, perustettiin varsin pian myös Akateemisten Naisten Karjala-Seura  (ANKS) ja myöhemmin vielä Oppikoulujen Karjala-Seura (OKS).  Heimotyö alkoikin välittömästi rajan takaa paenneitten tuhansien ihmisten kouluttamisella, ja työhön ohjaamisella.

 Pyrkimys nostaa suomenkieli sekä yliopistossa että puolustuslaitoksessa tasavertaiseksi kieleksi aiheutti eniten ristiriitaa ja seurasta eroamisiakin. AKS kuitenkin saavutti ennen pitkää määräävän aseman Helsingin ylioppilaskunnassa.

 Sotilaallisuus ja korkea maanpuolustustahto leimasivat AKS:n toimintaa alusta alkaen. Omalta jäsenistöltä edellytettiin  varusmiespalvelun suorittamista ja osallistumista suojeluskuntien toimintaan. Kouluihin ja varuskuntiin suunnattiin valistustyötä ja vihdoin, sodan uhkan yhä kasvaessa seuran aloitteesta käynnistettiin Karjalan kannaksen vapaaehtoiset linnoitustyöt kesällä 1939. AKS:n ajama kansallinen eheytyminen oli varmasti yksi kantava voima viime sotien raskaina vuosina.

Tervehtiessään 20-vuotisjuhliaan viettävää AKS:aa lausui presidentti Risto Ryti, että seura on juurruttanut Suomen kansaan roomalaiset kansalaishyveet.

 

AKS:n jäsenmäärä kasvoi seuran 22-vuotisena toiminta-aikana noin neljääntuhanteen. Heistä kaatui 413 ja 191 Mannerheim-ristin ritariksi nimitetyn sotilaan joukossa oli 23 AKS:n jäsentä. AKS lakkautettiin  oman valtioneuvostomme toimesta syyskuussa 1944, ennen kuin valvontakomissio lakkauttamista ehti edes vaatia.

 

Kerho 22 ja Perinneyhdistys. Monet niistä nuorukaisista, jotka opiskelun ja sotien aikana toimivat AKS-jäseninä, kohosivat valmistuttuaan  korkeaan yhteiskunnalliseen asemaan ja kuuluivat siihen sukupolveen, joka jälleenrakensi meille hyvinvointi Suomen. Aseveljeys  jatkuu läpi elämän. Kun samanaikaisesti esimerkiksi Tasavallan presidentti, eduskunnan puhemies, sotaväen päällikkö, korkeimman oikeuden presidentti ja usean hiippakunnan piispa olivat AKS-veljiä, ei voi  olla epäselvää nuoruuden aatemaailman yhtäläisyydestä. Vaikka kaikki eivät halunneetkaan enää julkituoda menneisyyttään ja  takin kääntämistäkin esiintyi, ei  ole samantekevää, minkälaiset elämän arvot nämä miehet olivat opiskelu- ja nuoruusvuosinaan omaksuneet. Voidaankin perustellusti sanoa, että AKS koulutti  ja kasvatti ne päättäjät, jotka vaarallisina kylmän sodan vuosina olivat vastuussa suomalaisen yhteiskunnan säilymisestä suomalaisena. Seura loppui, mutta ei seuran henki!

 

Ajatus entisten AKS-veljien tapailemisesta ja sosiaalisen verkoston luomisesta oli syntynyt jo vuonna 1952  erään AKS:n keskeisen vaikuttajan, Vilho Helasen hautajaisissa. Alun satunnaisten tapaamisten antamien positiivisten kokemusten pohjalta päätettiin järjestäytyä yhdistykseksi, jonka nimeksi tuli Kerho 22. Perustamisasiakirja ja säännöt toimitettiin patentti- ja rekisterihallitukseen Snellmanin päivänä 1958 ja  perinteitä kunnioittaen - 22:lla allekirjoituksella varustettuna. Myöhemmin kerhon nimi  vaihdettiin nykyiseen muotoonsa.  Perinneyhdistyksen sääntöjen tarkoituspykälä kuului: ”Kerhon tarkoituksena on suomalaiskansallisen hengen ja kulttuurin vaaliminen ja edistäminen.” Nuo roomalaiset kansallishyveet päätettiin siis säilyttää.  Akateemisuus ei kuitenkaan ole enää edellytys perinneyhdistyksen jäsenyydelle.

 

Tänä päivänä perinneyhdistys järjestää kuukausiesitelmiä jäsenilleen ja muillekin asiasta kiinnostuneille. Niissä aihepiiri vaihtelee historiasta nykyaikaan ja kuulijamme ovat pitäneet tasoa poikkeuksellisen hyvänä.

 

Perinneyhdistyksen suurponnistus on ollut rajantakainen, vuosien varrella tapahtunut heimoveteraanien auttaminen Aunuksen Karjalassa sekä Inkerinmaalla. Vapaaehtoisvoimin on suoritettu mittavaa asuntojen korjausta, toimitettu lääke- ja vaateavustusta sekä järjestetty kuntoutusta ja sairaalahoitoa Suomen puolelle. Tämä kaikki on mahdollista toimintaamme tukeneiden säätiöiden taloudellisen tuen turvin. Erittäin arvokkaan tukena oli aikanaan Finnairin kaukolentojen yhteydessä suoritettu vapaaehtoiskeräys.

 

Heimoveteraanienkin joukko on jo harventunut, mutta perinneyhdistys jatkaa vielä elossa  olevien veteraanien ja heidän leskiensä avustamista niin kauan kuin tarvetta on. Perinneyhdistyksen toiminta on avointa kaikille sen arvot omaksuville kansalaisille ja toivotammekin tilaisuuksiimme tervetulleiksi kaikki perinnetyöstämme kiinnostuneet.

 

 

Sivuston viimeisin päivitys 11.1.2021

Getting Help

There are lots of places you can get help with Joomla!. In many places in your site administrator you will see the help icon. Click on this for more information about the options and functions of items on your screen. Other places to get help are:

Options

As you make your Joomla! site you will control the details of the display using options also referred to as parameters. Options control everything from whether the author's name is displayed to who can view what to the number of items shown on a list.

Default options for each component are changed using the Options button on the component toolbar.

Options can also be set on an individual item, such as an article or contact and in menu links.

If you are happy with how your site looks, it is fine to leave all of the options set to the defaults that were created when your site was installed. As you become more experienced with Joomla you will use options more.

 

Getting Started

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. The Joomla! software brings together the template and the content to create web pages.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "This Site" menu or by adding /administrator to the end of you domain name.

Log in to the administrator using the username and password created during the installation of Joomla.

Logging in

To login to the front end of your site use the login form or the login menu link on the "This Site" menu. Use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles.

In managing your site, you will be able to create content that only logged-in users are able to see.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "submit article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published and put it in the Joomla category.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.

Sample Sites

Your installation includes sample data, designed to show you some of the options you have for building your website. In addition to information about Joomla! there are two sample "sites within a site" designed to help you get started with building your own site.

The first site is a simple site about Australian Parks. It shows how you can quickly and easily build a personal site with just the building blocks that are part of Joomla. It includes a personal blog, weblinks, and a very simple image gallery.

The second site is slightly more complex and represents what you might do if you are building a site for a small business, in this case a Fruit Shop.

In building either style site, or something completely different, you will probably want to add extensions and either create or purchase your own template. Many Joomla users start by modifying the templates that come with the core distribution so that they include special images and other design elements that relate to their site's focus.

Alakategoriat