Akateemisen Karjala-Seuran Ansioristi

Akateemisen Karjala-Seuran Ansioristi-niminen kunniamerkki (AKS Ar) on perustettu historiallisen AKS:n satavuotispäivän 22.2.2022 juhlallisuuksien yhteydessä. Muistoristi kuuluu maanpuolustuksellisten järjestöjen myöntämien ansioristien kategoriaan.

Ansioristit myöntää esityksestä Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys ry:n hallitus kunkin vuoden 22.2. lähinnä olevassa kokouksessaan. Esitykset perusteluineen tulee olla hallituksen käsittelyssä kutakin myöntöpäivää edeltävän kalenterivuoden 31.12. mennessä. Esitys laaditaan erityiselle lomakkeelle. Hallitus voi omasta aloitteestaan myöntää ansioristin myös muuna ajankohtana.

Ansioristit on numeroitu alkaen numerosta 1. Myönnetyistä risteistä pidetään yllä luetteloa.

Ansioristiä ei voi esittää itselleen, eikä sitä voi ostaa. Esityksestä myönnetyistä ansioristeistä ja mukana seuraavasta pienoisrististä peritään lunastusmaksu. Esittäjä sitoutuu suorittamaan maksun.

Vahvistettu lunastusmaksu on 222 euroa. (vv. 2023-2024)


AKS Ar myöntöluettelo