Taustakuva: Akateemisen Karjala-Seuran kulkue Snellmaninkadulla. Lipunkantajana Matti Kuusi, airueiden jäljessä AKS:n puheenjohtaja Rauno Kallia
Kuva: Aarne Pietinen 1935, Museovirasto, Historian kuvakokoelma, Pietisen kokoelma


Copyright / Tekijänoikeudet sivustoon ja sillä esitettyyn aineistoon:
Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys ry sekä 2021 sivuston luonti Jyrki Pekkonen ja Olavi Vähäkallio ja 2023 sivuston uudelleen koonti, järjestys, teksti- ja kuva-aineiston päivitys sekä lisäykset Pekka Lehtiö. Yksittäisissä kuvissa mainittu oikeudenhaltija tai kuvan lähde. Lainattessa aineistoa tältä sivustolta on mainittava lähde.