Akateemisen Karjala-Seuran jäsenet

Täydentävä kirjanen Neljätuhatta veljestä, sataneljä elämäntarinaa kirjalle. Julkaistun luettelon perusaineistona on ollut V-P- Aitolan suorittama mainitun teoksen jäsenluettelon vaativa täydennystyö, mihin on sisältynyt nimivirheiden korjaaminen ja syntymäaika- ja paikkatietojen täydentäminen. Tähän luetteloon sisältyvät lisätiedot on koottu lähinnä ammatillisten järjestöjen ja oppikoulujen matrikkeleista. Myöskin korkeakoulujen opiskelijamatrikkeleista on saatu tietoja. Lisäksi ovat lukuisat AKS:n jäsenet samoin kuin heidän lähiomaistensa antaneet täydentäviä selityksiä.

Luetteloon on otettu kaikki tiedossa olevat AKS:n jäsenet. Seuran toiminta-aikana siitä erosi useita henkilöitä erilaisista syistä. Kun tiedot eron syistä ja ajankohdista ovat puutteellisia, ei eroamisia ole tähän luetteloon kirjattu.

Jäsenluettelon laatineet: Ville-Paavo Aitola ja Aarne Helle
Julkaisija: Kerho 22 ry, 1995, sivuja 103 
Yliopistopaino ISBN 951-97217-0-3