AKS:n tie vuosikirjat 1937, 1938, 1939 ja 1940

Ensimmäinen vuosikirja julkaistiin AKS:n 15-vuotispäiväksi, joka samalla oli tarkoitettu jatkuvan vuosikirjasarjan ensimmäiseksi. Kirjaa myytiin Seuran ja sen Kannatusyhdistyksen jäsenille, tarkoituksena on samalla antaa Seuran ulkopuolella oleville, sen lukuisille ystäville ja vastustajille silmäys AKS:läiseen ajatusmaailmaan sellaisena kuin se kuvastuu Seuran toimintaan aktiivisesti osallistuneiden miesten kirjoituksista.

Kirjan peruskannet olivat paperia mutta numeroituja erikoispainoksia 200 kpl erissä oli painettu myös kangas-, pinnoitettu kangas- ja nahkakansilla. Nahkakansilla varustettuja oli 20 kpl vuosikerran erikoispainoksesta. Kirjoja lahjoitettiin mm. puheenjohtajan muistokirjoituksella varustettuna sodassa kaatuneiden AKS:n jäsenten omaisille.

Julkaisija: Akateeminen Karjala-Seura 1937, 1938, 1939 ja 1940
WSOY