Suomen Sillan Soturit ja AKS (Viro ja Inkeri 1942–1944)

VTM, DE Markus Anaja                                                                 

Esitelmä AKS:n perinneyhdistyksen kokouksessa 15.1.2013

Suomen puolustusvoimat lähetti jatkosodan aikana useita eri komennuskuntia Suomenlahden eteläpuolelle, Viroon ja Inkerinmaalle. Niiden toiminnasta on jäänyt vain vähäisiä ja lähinnä fragmentaarisia jälkiä arkistoihin eikä muistelmakirjallisuudessakaan ole kovin paljon mainintoja niistä.

Viroon ja Inkeriin komennettujen joukossa oli eri aikoina myös AKS:n, OKS:n ja ANKS:n jäseniä, mutta luonnollisesti AKS:lla järjestönä ei ollut mitään roolia tässä toiminnassa.

Suomalaisten toimintaan kuuluivat mm. rannikkotykistön tulenjohto- ja mittausasemia, ilmavalvonta-asemia sekä merivoimien radioasema.

44. Ilmavalvontakomppanian päällikkönä toimi mm. vänrikki Pentti Taavitsainen (OKS:n jäsen). Komppaniassa palveli myös alikersantti Jaakko Valtanen (OKS:n jäsen), myöhempi puolustusvoimain komentaja.

Inkeriläisen siviiliväestön siirto Suomeen 1943–1944 oli suomalaisten siviiliviranomaisten vastuulla. Väestönsiirron johtajaksi nimitettiin Teknillisen korkeakoulun maan-viljelystekniikan professori, insinöörimajuri Pentti Kaitera (AKS:n jäsen).

Tallinnaan perustettiin toimisto, jonka vastuulla oli toiminta Inkerinmaalla ja Virossa. Sen johtajaksi määrättiin AKS:n puheenjohtaja, luutnantti Vilho Helanen. Toimintaan osallistui muitakin AKS:n jäseniä, mm. sotilaspastorit Jussi Tenkku ja Juhani Jääskeläinen. Eri tehtävissä palveli myös suomalaisia lottia, joiden joukossa oli ANKS:n jäseniä.

Pentti Taavitsainen on kertonut, että Vilho Helanen keväällä 1944 Virossa otti hänet AKS:n jäseneksi.

Toukokuussa 1944 Päämajan edustaja Tallinnassa, everstiluutnantti Ragnar Ingelius esitti Päämajalle, että Helanen ylennettäisiin kapteeniksi. Perustelu kuului:

Pidän[…] hänen työtään täällä maallemme siksi edullisena, että tällainen ylennys olisi paikallaan, erittäinkin kun ottaa huomioon, että hän siirtoasioissa on toiminut paljon yhdessä saksalaisten sotilashenkilöiden kanssa ja että ylennys heidänkin silmissään olisi tunnustus suoritetusta työstä.

Ilmeisesti ylennysesitys kuitenkin juuttui Päämajaan eikä koskaan toteutunut.

Todettakoon, että Pentti Taavitsainen oli Kerho 22:n aktiivijäsen.