Heimoveteraanit

Inkeriläiset ja karjalaiset heimoveteraanit ry (1996-2015)

Inkeriläisten ja karjalaisten heimoveteraanien yhdistys ry:n viimeinen vuosikokous 2015. Kuva: Rauno Loukkola

Inkeriläiset ja karjalaiset heimoveteraanit ry perustettiin 1996 Suomen armeijassa jatkosodan aikana palvelleita inkeriläis- ja itäkarjalaisheimoveteraaneja varten. Se liittyi seuraavana vuonna Sotaveteraaniliittoon ja Helsingin Sotaveteraanipiirin jäseneksi. Yhdistyksen toimialueena oli koko Suomi sekä useat muut maat, mm. Ruotsi, Viro ja Venäjä, joissa kaikissa asui entisiä heimoveteraaneja.

Sotien aikana heimoveteraanit palvelivat pääosin Heimopataljoona 3:ssa sekä Erillinen pataljoona 6:ssa. Sotien jälkeen näihin pataljooniin kuuluneille kävi huonosti. Osa ehti siirtyä Ruotsiin mutta useimmat jäivät Suomeen Valtiollisen poliisin (VALPO) ja Neuvostoliiton johtaman valvontakomission armoille. Lähes kaikki heistä palautettiin Neuvostoliiton vaatimuksesta itärajan taakse Stalinin hirmuhallinnon uhreiksi. Seurauksina oli vankeusrangaistuksia ja karkotuksia. Heimoveteraanit olivat jokseenkin näkymättömissä niin Suomen, Ruotsin kuin Vironkin alueella aina siihen asti, kunnes Neuvostoliitto 1991 romahti.

Yhdistys oli koko toimintansa ajan hyvin pieni ja sen resurssit rajalliset, koska vähätkin jäsenet asuivat etäällä toisistaan. Siitä huolimatta yhdistys sai aikaan hämmästyttävän paljon. Sen ensimmäiset vuodet kuluivat jäsenten etsintään ja näiden tarpeiden kartoittamiseen. Koko toimintansa ajan yhdistyksen työ painottui voimakkaasti jäsenistön auttamiseen päivittäisissä askareissa selviämisessä ja kotona asumisen edes auttamisessa. Erityinen haaste oli tuen saaminen entisen Neuvostoliiton alueella asuville avun tarvitsijoille. Apuun kuului ruoka- ja lääkeapua sekä pientä remonttiapua ja avustaminen erilaisten hakemusten ja muidenkin asiakirjojen laadinnassa.

Vuosikokouksessa 2015 yhdistys päätettiin purkaa. Se jatkoi toimintaansa pienimuotoisesti Helsingin Sotaveteraanipiirin kerhona. Inkeriläisten ja karjalaisten heimoveteraanien yhdistyksen henkistä perintöä kantavat tänään paitsi Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys ry ja Inkerin Ystävät ry edelleen myös Helsingin Sotaveteraanipiriin toimintaa perinneyhdistyksenä jatkava Tammenlehvän Perinneliiton organisaation osa Sotien 1939-1945 pääkaupunkiseudun perinneyhdistys ry