Me tahdoimme suureksi Suomenmaan

Akateemisen Karjala-Seuran historia 1

Akateemista Karjala-Seuraa voitaneen pitää itsenäisen Suomen historiaan laajimmin vaikuttaneena poliittiskulttuurisena yhdistyksenä. Sen kautta kulki noin 4000 nuorta miestä, ja se koulutti yhden presidentin sekä suuren joukon akateemikkoja, ministereitä ja muita poliittisia johtajia, professoreita, piispoja, pääjohtajia ja kenraaleita.

Seuraa on parjattu, ihmetelty ja ihailtu, ja sen vaiheista on kauan vaiettu – siksikin, että siihen liittyvää lähteistöä on kätketty ja hävitetty. Tämä kirja on mittavin tähän mennessä kirjoitettu kokonaisesitys AKS:n taustasta ja synnystä, toiminnasta ja asemasta nuoressa itsenäisessä tasavallassa talvisotaan asti.

Kirjassa selvitetään seuran aatteelliset lähtökohdat ja perustamisvaiheet – toisin kuin on luultu, takana olivat opiskelijoita isommat voimat – sekä sen kehitys, nousu ylioppilaspolitiikan johtoon ja suhteet valtakunnan poliittisiin liikkeisiin ja käänteisiin 1922–39. Kielitaistelu, heimohenki, kansallisradikalismi ja muut ajan ilmiöt avautuvat tässä tutkimuksessa usealta kannalta valotettuina.

Kirjoittanut: Heikki Eskelinen

ISBN: 978-951-0-25056-3
Sivuja 410 
Ilmestyi: 30.8.2004