Itä-Karjala ja East Carelia

Esitys Itä-Karjalan maasta ja kansasta, sen vapausliikkeen tähänastisista vaiheista, nykyisistä taloudellisista, sivistyksellisistä ja valtiollisista oloista sekä Karjalan kysymyksestä. Painokset suomen-  ja englanninkielisinä.

Tämän kirjan tarkoitus on Itä-Karjalan ajankohtaisen ja todellisen kuvan avulla edistää Suomen kansan rakkautta siellä elävää kansamme osaa kohtaan, syventää Itä-Karjalan maan ja olojen tuntemusta, herättää myötätuntoa sen vapauspyrkimystä kohtaan, lujittaa luottamusta tämän pyrkimyksen oikeutukseen ja toteutumisen edellytyksiin sekä – johtopäätöksenä tästä kaikesta – herättää Suomen kansan ja sen kaikkien kansankerrosten velvollisuudentunto tajuamaan kansallisen velvollisuutemme Itä-Karjalaa ja nyt lähinnä sen edustajina keskuudessamme eläviä pakolaisia kohtaan.

Helsingissä huhtikuussa 1934  Akateeminen Karjala-Seura

Toimittanut: Akateeminen Karjala-Seura, 1934, sivuja 271 suomi ja 216 englanti.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapaino Oy