Maanpuolustuspropagandan ohjekirja

Maanpuolustuspropagandan tarkoituksena on luoda kansan laajoihin piireihin yhtenäinen ja oikea käsitys maapuolustuskysymyksestämme, osoittaa maanpuolustuksemme jokaiselle kansalaiselle asettamat velvollisuudet ja lujittaa siten kansamme puolustustahtoa.

Nykyisenä ajankohtana on todella suoritettava maanpuolustuspropagandaa yhtenäisesti , suunnitelmallisesti ja mahdollisimman tehokkaasti. ”Maanpuolustuspropagandan ohjekirja” on ensimmäinen yritys propagandan yhtenäistämiseksi. Sellaisena se luonnollisesti on puutteellinen ja tietyssä mielessä kokeiluluonteinen.

Helsingissä, toukokuun 12 päivänä 1938        Akateeminen Karjala-Seura

Julkaisija: Akateeminen Karjala-Seura, 1938, sivuja 77 
OTAVA