Akateemisen Karjala-Seuran perinneyhdistykselle pienoislippu

22.2.2012

Topi Vikstedtin suunnittelema AKS:n musta lippu oli aikanaan luovutettu Kansallismuseoon säilytettäväksi eikä ollut perinneyhdistyksen juhlatilaisuuksiin käytettävissä. Kun AKS:n perustamisesta tuli kuluneeksi 90 vuotta , naulattiin ja vihittiin käyttöön perinneyhdistykselle hankittu uusi lippu. Naulaus tapahtui Ostrobotnian Jääkärihuoneessa 22.2.2012. Mustan värin, suuren koon ja pitkän tangon johdosta lippu erottuu rivistössä ympäristöstä. AKS-jäsenyyteen kuului aikoinaan myös lippuvala, joka annettiin Snellmanin päivänä tai Itsenäisyyspäivänä. Sotavuosina ei valaa käytännön syistä voitu toteuttaa. Uuteen lippuun ei tällaisia rituaaleja luonnollisestikaan kuulu.

Perinneyhdistykseltä puuttui kuitenkin pienoislippu tarkoitettuna korkeimmaksi huomionosoitukseksi. Tämän vuoksi yhdistyksen hallitus valmistutti alkuperäisen AKS-pienoislipun kaltaisen lipun, jonka tanko ja jalusta ovat tammea. Ensimmäiset kolme lippua luovutettiin kevään viimeisen kuukausikokouksen yhteydessä 21.4.2015.

Heikki Hongisto toimi pitkään nykyisen perinneyhdistyksen, Kerho 22:n hallituksen jäsenenä ja sihteerinä. Korkeasta iästä huolimatta hän on edelleen aktiivisesti mukana perinneyhdistyksen toiminnassa. Heikki Hongisto teki pitkän päivätyön Suomen Sokerin palveluksessa.

Liisa Tenkku toimi Akateemisten Naisten Karjalaseuran (ANKS) hallituksessa sen lakkauttamiseen saakka. AKS:n sisintä heimotyöperiaatetta hän toteutti rintamalottana Inkerin heimokansan parissa jatkosodan aikana ja oli yhdessä miehensä pastori Jussi Tenkun kanssa järjestämässä inkeriläisten siirtoa Suomeen.

Jaakko Valtanen toimi aktiivisesti ja tarmokkaasti nuorena lukiolaisena Oppikoulujen Karjala – Seuran eri tehtävissä pääkaupunkiseudulla.

Perinneyhdistys onnittelee palkittuja ja kiittää lämpimästi esimerkillisestä ja patrioottisesta uurastuksesta AKS:n ihanteiden toteuttamisessa.

Tapani Havia

Henkilöt vasemmalta Jaakko Valtanen, Heikki Hongisto, Liisa Tenkun pienoislipun noutanut Pekka Louhivuori ja perinneyhdistyksen puheenjohtaja Tapani Havia.