AKS:n Perinneyhdistys mukaan Tammenlehvän Perinneliittoon

29.12.2023

Kuva: Tammenlehvän Perinneliitto


Sotien 1939 - 1945 pääkaupunkiseudun perinneyhdistys ry:n hallitus, joka toimii Tammenlehvän Perinneliiton toiminnan alueellisena koordinoijana, on 21.11.2023 hyväksynyt Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys ry:n jäsenekseen ja jäsenistönsä muodostamaan alueneuvottelukuntaan edustajiksi puheenjohtaja Pekka Lehtiön ja varapuheenjohtaja Ermo Äikään.

Tammenlehvän Perinneliiton historia

Tammenlehvän Perinneliiton tarkoituksena on vaalia Suomen vuosina 1939-1945 käymien sotien ja niiden veteraanien sekä veteraanisukupolven perinteitä ja välittää niitä eteenpäin seuraaville polville. Liiton tavoitteena on löytää sellaiset veteraaniperinteen henkiset ja aineelliset ilmenemismuodot, jotka suomalaisen yhteiskunnan kannalta ovat tärkeitä vielä vuosikymmentenkin kuluttua sekä löytää tälle perinteelle jatkuvuutta ylläpitävät vastuunkantajat. Toiminnan painopiste on valtakunnallisesti merkittävän perinneaineiston ylläpitämisessä ja yleisön saataville tuomisessa sekä veteraanisukupolven arvojen vaalimisessa.

Alueneuvottelukunnan sääntöjen 3. §:ssä määritellään sen tarkoitukseksi:

"Alueneuvottelukunta ohjaa ja koordinoi alueellista veteraaniperinnetyötä pääkaupunki­seudulla ja edistää jäsenjärjestöjensä perinnetyötä.

Alueneuvottelukunta kokoaa alueensa toimijoita yhteisiin perinnetyön hankkeisiin, seuraa perinnetyön tapahtumia, seuraa perinnetyön kohteiden hoitoa ja kuntoa sekä tekee aloitteita ja esityksiä perinnetyön toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

Alueneuvottelukunta huolehtii osaltaan sotiemme veteraanien perinteen siirtämisestä nuoremmille sukupolville. Alueneuvottelukunta voi järjestää alueellisia perinnetyön tapahtumia.

Toiminnallaan alueneuvottelukunta tukee ja ohjaa Sotiemme 1939 – 1945 Pääkaupunkiseudun veteraaniperinteen yhdistystä."

Alueneuvottelukunnan muodostavat seuraavat järjestöt:

 • Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry
 • Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piiri ry
 • Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry
 • Helsingfors Svenska Krigsveteraner rf
 • Rintamaveteraanien Helsingin piiri ry
 • Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys ry
 • Etelä-Suomen Kiltapiiri ry
 • Espoon Maanpuolustusnaiset ry
 • Helsingin Kadettipiiri
 • Helsingin Rauhanturvaajat ry
 • Helsingin Reserviupseeripiiri ry
 • Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry
 • Helsingin Sotilaskotiyhdistys ry
 • Helsingin Suojeluskuntapiirin Perinnekilta ry
 • Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry
 • JP 27:n perinneyhdistys ry Helsinki – Uusimaa osasto
 • Maanpuolustusnaisten Helsingin Piiri ry
 • Pääkaupungin Sotaorvot ry
 • Pääkaupunkiseudun Sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry
 • Rannikkosotilaskotiyhdistys ry
 • Sotainvalidien Helsingin Perinneyhdistys
 • Sotainvalidien Uudenmaan Perinneyhdistys
 • Suomen-poikien perinneyhdistys ry
 • Uudenmaan Lottaperinneyhdistys ry
 • Vantaan Maanpuolustusnaiset ry
 • Vapaussotiemme Helsingin Seudun Perinneyhdistys ry
 • Veljesapu Perinneyhdistys ry

Lisätietoja: Sotiemme perinne - muisto elää!

Sotiemme perinne-sivusto päivittyy pääkaupunkiseudun tietojen osalta lähitulevaisuudessa.