Avustusta Itä-Karjalassa

31.12.2011

ITÄ-KARJALAN PROJEKTI

Varsin pian AKS:n perinneyhdistyksen perustamisen jälkeen aloitettiin entisen Itä-Karjalan Sotilashallintoalueella vielä elossa olevien sodan aikana Suomea auttaneiden henkilöiden avustustyö. Kimmokkeen tähän antoi muuan itäkarjalainen mummo, joka näytti tyytyväisenä maalattiapohjaista, lähes täysin lämpöeristämätöntä asuntoaan parille jäsenellemme. Hänen hyvä suomen kielen taitonsa oli tullut sodan aikana suomalaisten tarjoamalla työpaikalla. Lumivyörynuomaisesti kasvoi avuntarvitsijoiden määrä, sana kiiri ja pian paljastui kymmeniä vanhuksia, jotka olivat olleet 1941-1944 työskentelemässä eri organisaatioissa Suomen puolesta: mm. sotilaina, linnoitustöissä ja eri huoltoyksiköissä, heitä oli silloin yhteensä yli 60.000 henkeä.

Toimintamme aikana olemme tuoneet Suomeen kuntoutukseen ja harmaakaihileikkauksiin kymmeniä vanhuksia, ostaneet muutaman asunnon entisen asuinkelvottoman rähjän tilalle. Taloudellisesti toiseksi suurimman kulun muodostaa erilaiset korjaukset kymmenissä asuinrakennuksissa. Unohtaa ei sovi välitöntä apua polttopuiden, elintarvikkeiden ja lääkkeiden hankinnoissa paikan päällä. Moni on saanut uutta vauhtia menoonsa Suomesta tuoduista kengistä ja vaatteista. Kokonaisuudessaan tämä projekti on ollut satojen tuhansien eurojen menoerä, joka ei ole kuitenkaan rasittanut suomalaisia veronmaksajia.

Nämä vanhukset muistavat ajan, jolloin AKS huolehti karjalaisten kouluopetuksesta ja lasten koulunkäynnin edellytyksistä tuomalla Suomesta heille esim. vaatteita ja kenkiä. Niinpä on ymmärrettävää, että monesti kuulee heidän muistelevan aikaa, joka on ollut heidän elämänsä onnellisinta aikaa, ”Suomen aika”, silloin heitä kohdeltiin hyvin. Harva suomalainen voisi todeta sodan ajan olleen onnellisinta aikaa. Perinneyhdistyksen apu on jatkumo ajalle, joka antoi aikoinaan heille uskoa tulevaisuuteen.

Tämä auttamisprojekti on suunnattu niille henkilöille, jotka auttoivat meitä aikoinaan, emme ole pyrkineet koko Karjalan elintason nostamiseen siltä tasolta, missä se on tällä hetkellä: maailman suurin tuloero kahden rajanaapurin välillä. Saman huomasi myös eräs talkoomatkalainen, joka totesi tultaessa rajan yli Suomen puolelle:” Kiitokset veteraaneille, että meillä on asiat toisin kuin rajan itäpuolella.”

J.K.