AKS:n Perinneyhdistyksen vuosikokous 22.2.2024

22.2.2024

Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Ostrobotnialla torstaina 22.2.2024. Kokous hyväksyi edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myönsi toiminnantarkastajan esityksestä puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille tili- ja vastuuvapauden. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ari Åberg.

Tilaisuudessa luovutettiin isänmaan hyväksi tehdystä työstä yhdistyksen hallituksen myöntämät AKS:n ansioristit Mika Hakanpäälle, Juha Koskenrannalle, Antero Oksaselle ja Markku Vainiolle. Juha Koskenranta kiitti huomionosoitusten saajien puolesta ja kertoi yhdistyksessä aktiivivuosina toimiessaan toteuttamastaan perinneyhdistyksen suuresta voimainponnistuksesta, jolloin usean vuoden ajan toimitettiin Itä-Karjalan ja Inkerin alueelle aikanaan Suomen puolesta taistelleille heimoveteraaneille ja näiden leskille materiaalista ja työapua, lääkkeitä sekä mm. kuljetettiin avun tarvitsijoita kaihileikkaukseen Suomeen. Tämän taloudellisen panostuksen mahdollistivat muutamat kotimaiset säätiöt ja Finnairin kaukolentojen yhteydessä lupaperusteisesti suoritettu varainkeruu. 

Kokouksen hyväksymässä vuoden 2023 toimintakertomuksessa todettiin mustan järjestölipun satavuotisjuhlavuoden monet esitelmät ja tapahtumat sekä positiivinen kehitys yhdistyksen jäsenmäärän kasvussa ja jäsenten tunnollisuus jäsenmaksujen suorittamisessa. Koronavuosien epätietoisuus on vaihtunut suunnitelmalliseen ja tehokkaaseen jäsenkunnan toiveita kuuntelevaan ja palvelevaan toimintaan. AKS:n julkisuuskuvaan ja aktiiviseen tiedotukseen oltiin myös tyytyväisiä. Merkillepantavaa on, että joulukuusta 2023 AKS:n historiallinen miekkavaakuna on hallituksen toimesta 11.12.2023 virallisesti rekisteröity tavaramerkki. Perinneyhdistys elää historiansa tunnustaen tässä ajassa ja on aktiivinen yhteistyössä Vapaussodan Perinneliiton, sen jäsenjärjestöjen sekä muiden maanpuolustuksellisten tahojen ja isänmaallisten perinneyhdistysten kanssa. Vuonna 2023 perinneyhdistys hyväksyttiin jäseneksi Tammenlehvän Perinneliiton organisaatioon.

Toimintasuunnitelma alkaneelle vuodelle sekä talousarvio sen toteuttamiseen hyväksyttiin ja jäsenmaksuksi vahvistettiin edelleen 40 €. Liittymismaksua ei peritä. Jäsenmaksun eräpäivä on 31.3.2024.

Yhdistyksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Pekka Lehtiö, hallitukseen erovuoroisten tilalle uutena jäsenenä Mika Hakanpää sekä jatkamaan Erkki Harala ja Pasi Koskenranta. Kaksivuotiskauttaan hallituksessa jatkavat Ermo Äikää, Olavi Vähäkallio ja Ville-Veikko Kirvesmies. Toiminnantarkastajana jatkaa Pekka Tiilikainen ja hänen varahenkilönään Jussi Airas. Hallituksen pitkäaikainen jäsen, aiemmin myös varapuheenjohtajana toiminut Markku Murros ei ikäänsä vedoten enää asettunut ehdolle. Kokous kiitti Murrosta pitkästä ja ansiokkaasta panoksesta yhdistyksen hallinnossa.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi edelleen Ermo Äikään, kannatustuotemyynnistä vastaavaksi Olavi Vähäkallion sekä ansioristin asiamieheksi Ville-Veikko Kirvesmiehen. Mika Hakanpää valittiin varainhoitajaksi, Pasi Koskenranta nimettiin yhteyshenkilöksi reserviläisjärjestöihin ja Erkki Haralalla, toimittuaan 25 vuotta varainhoitajana, on valitussa hallituksessa nyt ansaitusti vanhemman neuvonantajan rooli.

Kokous totesi kokouskahvien lomassa yhdistyksen hallinnon, talouden ja toiminnan olevan varsin hyvällä tolalla. Tästä on hyvä jatkaa yhtenä maanpuolustuksellista perinnetyötä tekevien yhdistysten aktiivisimmista ja runsasjäsenisimmistä.

AKS voi hyvin - tervetuloa mukaan toimintaan!


Toimintakertomus 2023 ja toimintasuunnitelma 2024

_

Vuosikokouksessa 22.2.2024 huomionosoituksen saaneet Pekka Tiilikainen, Juha Koskenranta, Antero Oksanen ja Mika Hakanpää. Kuva: AKS